Kommenteeri

EKOMAR-i puhul määrab Statistikaamet sunniraha vaid äärmuslikul juhul

Tänavu hajutas Statistikaamet esimest korda ettevõtte kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) esitamise tähtaegu ja sõltuvalt ettevõtte tegevusalast jäi see vahemikku 1.–8. juulini. Ligi 8000 aruandekohustusega ettevõttest esitas EKOMARi tähtajaks 44%.
EKOMAR on kõige mahukam ja olulisim aasta majandustegevuse andmeid hõlmav statistikatöö, mille põhjal koostab Statistikaamet ettevõtluse ülevaateid, saab sisendit majanduskasvu hindamiseks ja infot majanduse struktuurimuutusest. Kui ettevõte esitab oma majandusaasta aruande äriregistrile, siis selle põhjal on keskmiselt 80% tema EKOMARi küsimustikust Statistikaametile eeltäidetud ning eeltäitmist on siiani saanud kasutada ligi 88% andmeesitajate puhul. Sellest hoolimata esitas EKOMARi tähtajaks alla poole ettevõtetest. Andmete madal laekumine sundis Statistikaametit tänavu esitamatajätjate suhtes sunniraha rakendamise jutuks võtma.

EKOMARi küsimustiku puhul võidakse sunniraha määrata alles pärast seda, kui pärast korduvaid meeldetuletusi (kolm ja seitse päeva pärast esitamise tähtaega), Statistikaameti peadirektori telefonikõnet ja tähtaja pikendamist pole andmeid siiski esitatud. „Kui ettevõtjal on olulised takistused, miks ta ei saa tähtajaks andmeid esitada, siis oleme alati mõlemale poolele sobiva uue tähtaja kokku leppinud,“ selgitas Oopkaup.

Allikas: Statistikaamet

Lisa kommentaar

Email again: